လူကြိုက်အီတလီချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအတွက်အီတလီနိုင်ငံနှင့်အီတလီ

လူကြိုက်အီတလီချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအတွက်အီတလီနိုင်ငံနှင့်အီတလီ
၁၈ မိန်းကလေးများ အခမဲ့ချိန်းတွေ့ ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကြော်ငြာ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ချိန်းတွေ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့မပါဘဲဗီဒီယို အခမဲ့အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့ ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်၊အခမဲ့မရှိပါ ဗီဒီချိန်းတွေ့ဆိုက်အခမဲ့ ချိန်းတွေ့ဆိုက်