အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များတွင်အိုင်ယာလန်

အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များတွင်အိုင်ယာလန်
လိင်နှင့်ချိန်းတွေ့ရီယို ဆိုဒ်များကိုတိုက်ရိုက်ချိန်းတွေ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူယောက်ျားတွေ ဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးမိတ်ဆက် ၂၄ လိင်ပျော်စရာဗီဒီယိုအခမဲ့ ချိန်းတွေ့ ပျော်စရာဖုန်းဓာတ်ပုံ ဗီဒီယိုရုရှားချိန်းတွေ့ ၁၈ မပါဘဲဗီဒီယိုချက်တင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း